مطالب مفید

تعمیر تلویزیون

تعمیر تلویزیون تلویزیون یک ابزار مخابراتی برای ارسال و دریافت عکس های متحرک و صدا از یک فاصله دور می باشد. این لغت به تمام بخش های تلویزیون، برنامه های تلویزیون و پخش آن ها اشاره می کند. امروزه تلویزیون در زندگی ما بسیار با اهمیت است. از این رو نگهداری از آن و در …

تعمیر تلویزیون ادامۀ مطلب »

تعمیر جاروبرقی – تعمیر اتو

تعمیر جاروبرقی – تعمیر اتو جارو برقی برای جمع آوری زباله و نظافت محیط بکار می رود که با شکل های مختلف تولید و به بازار مصرف ارایه می گردد.این وسیله از نظر ساختمان به دو قسمت ﮐلی تقسیم می شود که عبارتند از: اجزای کلی، مهم ترین قسمت های جارو برقی را آن تشکیل …

تعمیر جاروبرقی – تعمیر اتو ادامۀ مطلب »

تعمیر کولر گازی

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي ﮔﺎزي ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﻮﻟﺮ ﻫﺎي آﺑﯽ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ به ویژه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﺎراﯾﯽ زﯾﺎدي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ. در این مقاله در مورد تعمیر کولر گازی مواردی را بررسی خواهیم کرد. اﻟﻒ-اﺟﺰاء اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ که شامل:1- سیم های رابط2- کمپرسور3- خازن (کاپاسیتور) 4- اورلود5- ترموستات6- کلید چند وضعیتی …

تعمیر کولر گازی ادامۀ مطلب »

تعمیر ماشین لباسشویی

تعمیر ماشین لباسشویی نخستین نوع ماشین لباسشویی در سال 1797 اختراع شد و آن تخته شستشو بود. اما در سال 1874 ویلیام بلک استون، بارزگان و تولید کننده ذرت اهل ایندیانا برای همسرش یک هدیه تولد ساخت. که ماشینی بود که کثیفی ها را از روی لباس ها می شست و پاک می کرد. این …

تعمیر ماشین لباسشویی ادامۀ مطلب »

dishwasher، ماشین ظرفشویی

تعمیر ماشین ظرفشویی

تعمیر ماشین ظرفشویی نظافت ظروف یکی از مهمترین کارهای مربوط به آشپزخانه است. امروزه معمولا در بیشتر خانه ها در کنار ماشین لباسشویی یک ماشین ظرفشویی نیز به چشم می خورد. که کار شستشو و نظافت ظروف را بسیار راحت کرده است. ماشین ظرفشویی در عین سادگی و راحتی، ظروف را به خوبی تمیز می …

تعمیر ماشین ظرفشویی ادامۀ مطلب »

تعمیر یخچال، فریزر و یخچال ساید بای ساید

اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﯾﺨﭽﺎل در این مقاله در مورد تعمیر یخچال، فریزر و یخچال ساید بای ساید مطالبی را بررسی خواهیم کرد. اﺟﺰاء ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ:     ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ، ﭘﯿﺴﺘﻮن و ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر آﺳﻨﮑﺮون ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻗﺮار دارد، ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ. در …

تعمیر یخچال، فریزر و یخچال ساید بای ساید ادامۀ مطلب »