ساختمان ها و اجزا تشکیل دهنده جارو برقی:

این وسیله از نظر ساختمان به دو قسمت ﮐلی تقسیم می شود که عبارتند از: اجزای کلی، مهم ترین قسمت های جارو برقی را آن تشکیل می دهد که از نوع خوب  است. مدار های الکتریکی و الکترونیکی در جارو برقی ها 2 ساده ترین نوع مدارالکتریکی جارو برقی کلید معموﻻ دو حالت روشن و خاموش و همچنین ﻻمپ در بعضی موارد می باشد. کلیدها از نوع فشاری بوده و سر راه فاز یا نول اصلی مدار قرار می گیرند. ﻻمپ خبر در اﮐثر جارو ها با اتصال ﮐابل جارو به پریز برق روشن شده و بیانگر آمادگی دستگاه جهت آغاز به ﮐار است. در بعضی از جارو های برقی، علاوه بر ﮐلید اصلی تعبیه شده بر روی بدنه، ﮐلید دیگری نیز بر روی لوله مکنده وجود دارد که عمل روشن و خاموش نمودن دستگاه را از همان نقطه میسر می سازد. جارو های مذﮐور در واقع مجهز به ترانس ایزوله هستند. ترانس مغناطیسی است که از سیم پیچ با اهم باﻻ به منظور ایجاد میدان مغناطیسی جهت جذب اهرم کلید استفاده نموده و علاوه بر اهرم از فلزی و ﮐلید مهصل به اهرم تشکیل شده است.

با وصل ﮐلید روی دسته جارو بسته شده واز آن جریان می گذرد. عبور جریان در مدار میدان مغناطیسی ﻻزم جهت جذب اهرم را فراهم می آورد. کلید ترانس ایزوله، تیغه های قوی جهت عبور فاز اصلی مدار را داراست از هر گاه کلید روی لوله مکنه به  حالت قطع در آید، مغناطیس  قطع شده و فشار یک فنر، ﮐلید را به حالت باز در خواهد آورد و موهور خاموش می شود. استفاده از ترانس ایزوله دو حسن را در بر خواهد داشت. اوﻻ از آنجا که اهم سیم پیچ  باﻻست، ولتاژ موجود روی ﮐلید تعبیه شده در لوله مکنده بسیار پایین است و احتمال برق گرفتگی در حال ﮐار با جارو شدیدا کاهش می یابد. ثانیا پایین بودن ولتاژ کلید این امکان را بوجود می آورد که از سیم های نازک تری برای ایجاد ارتباط  استفاده شود. اگر ولتاژ ها به این حد پایین نبود، اجبارا خطر سیم رابط افزایش می یافت و عبور سیم رابط با قطر باﻻ از جداره های لوله خرطومی جارو، از انعطاف آن می کاست و در آن حالت ﮐار با لوله مکنده قدری مشکل می شد.

 


عیب یابی و تعمیر جارو برقی:

جارو برقی روشن نمی شود، پریز برق ندارد، جهت رویت برق پریز، بهترین روش استفاده از جارو برقی است. رنج را بر رفع ولت قرار داده و برق پریز را اندازه گیری نمایید. اگر مشکل از پریز است آن را 250روی رفع نمایید جارو روشن نمی شود.
دوشاخه جارو و یا سیم رابط معیوب شده بدنه جارو را باز نموده و بوسیله آن رسیدن برق را به سیم جمع کن مشاهده برای این آزمایش می بایست دوشاخه را وارد پریز نموده و چون دستگاه دارای برق است بسیار دقت نمایید.

اتو:

 اتو یا همان اطو واژه ایست که برخی ریشه آن را برگرفته از زبان روسی و برخی طبق اظهارات فارسی می دانند و بیشک این ابزار امروزه به ابزاری مهم و کاربردی در زندگی ما بدل شده است. زیرا اطو کشی البسه علاوه بر اینکه باعث زیبایی دوخت و دوز و لباس ها میگردد به دلیل گرمای حاصل از اتو سبب از بین رفتن میکروب های موجود در بافت پارچه شده که این خود از لحاظ بهداشتی بسیار حایز اهمیت است.
در زمانی نه چندان دور از اطوی زغالی استفاده میشد. ولی با توجه به ایجاد گاز سمی از این اتو و رشد و پیشرفت صنعت برق، اتوی زغالی کنار گذاشته شد و جای آن را اطوی برقی گرفت.

otto، اتو