رمز کارت اشتراک با شماره پیدا شد

  • برای مشاهده لیست مراکز طرف قرارداد به سایت مراجعه نمایید
  • هنگام ثبت نام دقت لازم را داشته باشید ، امکان ویرایش مجدد برای شما وجود ندارد
  • هنگام مراجعه به مراکز طرف قرار داد حتما پرینت ثبت نام و کارت را همراه خود داشته باشید
  • مشترک گرامی در حفظ و نگهداری کارت اشتراک کوشا باشید در صورت مفقود شدن از ارائه خدمات معذور می باشیم.

چیزی پیدا نشد